Skip to main content

Lumizon tilbyder kurser til at skabe mere hensigstmæssige og afgørende forandringer i samfundet, i virksomheder og hos enkeltpersoner.

Kurser.

Masterclass i Bevidst Skabelse & Menneskets Nye Historie

5 halve dages lederuddannelse

Masterclass 5 halve dage

Bevidst Skabelse & Menneskets Nye Historie

Tænketanken Lumizon´s Masterclass i Bevidst Skabelse & Menneskets Nye Historie er Nyskabende Udvikling hvor du bliver mere iderige og beslutsom på det der er vigtigt.
Du øger din viden og værdi hurtigere. Du får mere kontrolleret succes og bliver bedre til at samarbejde. Du, virksomheden, teamet og den enkelte medarbejder skaber bevidst bedre resultater. Oveni det hele får du et bedre helbred, mindre sygefravær og mere energi.

Tænketanken Lumizon´s ”Masterclass i Bevidst Skabelse” er modeller, metoder og teknikker der løser 3 fundamentale årsager til, at mange virksomheder og deres ledere har Blind Spots og derfor performer dårligere end de kunne. De 3 årsager til dårlig performance er Manglende udvikling, Dårligt samarbejde, og medarbejdernes Helbredstilstand. Udbyttet af uddannelsen er:

Nyskabende Udvikling: Du bliver mere iderige og beslutsom på det der er vigtigt. Du øger din viden og værdi hurtigere. Du får mere kontrolleret succes.
Bedre Samarbejde: Du, virksomheden, teamet og den enkelte medarbejder skaber bevidst bedre resultater.
Sundt Helbred: Du får et bedre helbred, mindre sygefravær og mere energi. Bevidst Skabelses metoder, modeller og teknikker kan hjælpe dig med at performe bedre, og giver samtidig svarene på The Blind Spot, hvorfra udgår egentlig en leders tanker og handlinger, hvor er kilden til tanken?

Læs mere

1 dages kursus:

Bevidst Skabelse & Menneskets nye historie

1 dags kursus

Bevidst Skabelse & Menneskets Nye Historie

Lærer dig formlen til at udfolde dit fulde skabende potentiale.

Måske ved du allerede, at din personlighed skaber din personlige virkelighed?. At de nuværende udfordringer kun kan løses med en ny og bedre tankegang, end den gamle der har skabt problemerne?. En omstilling af tankegang, adfærd og levevilkår er nødvendig for at skabe brugbare nye løsninger og bevare livet på jorden.

På dette kursus lærer du og dine kollegaer videngrundlaget, så I kan anvende  Lumizons formel og trancenderings model, metode og værktøjer til forandring af vaner, adfærd og virksomhedskultur mod en bedre fremtid.

Læs mere

Lumizon - Tænketank