Skip to main content

Jan Christiansen

Kunstner, Forfatter, Dokumentarist, Speaker, Konsulent og Filosof.

Jan Christiansen (1953) er en dansk international orienteret kunstner, der både er maler, skulptør, projektmager, forfatter og underviser.
Kunsten, ånd og skabelse er altid omdrejningspunktet når Jan Christiansen igennem de sidste 30 år har udviklet kunstværker, gennemført events eller uddannet medarbejdere og topledere i virksomheder til at være skabende og finde deres indre geni og kreativitet.

Jan Christiansen har undervist flere tusinde mennesker igennem årene. Det har han skrevet en bog om ”Vejen til Skabende Ledelse”. Bogen er ved at blive oversat til engelsk. Biennalen i Firenze og Agora Galley i New York har inviteret Jan Christiansen til at udstille sine værker.

 

 

”At skabe, at innovere, at lære og at huske – det kræver en åben nærhed, en kontakt til sin indre essens, en evne til at stille meninger og vaner på stand-by og lytte, mærke og undersøge, undre og udforske, eksperimentere, – finde vej mod det nye, det bedre, det mere sammenhængende og bæredygtige – en ny fremtid baseret på bedre beslutninger og resultater. Dét er sand vækst – menneskeligt og forretningsmæssigt. For at kunne mestre alt dette kræves  der en erfaringsbaseret træning af hjertets empati, bevidsthed og kreativitet. Den træning leverer kunsten og dens læringsprocesser, genierne og deres metode, vismænd og åndens pædagogik. Resultatet er vækst, personlig udvikling og nærvær.”

 

Igennem de sidste 30 år har jeg holdt foredrag, lavet workshops og undervist flere tusinde mennesker. Jeg har udviklet og uddannet medarbejdere og topledere i virksomheder til at være skabende og finde deres indre geni og kreativitet. Det har jeg skrevet en bog om ”Vejen til Skabende Ledelse”. De emner jeg har afholdt kurser foredrag og workshops i er geniers strategier, hukommelse, hurtiglæsning, accelereret indlæring, mind map, Teori U, værdi implementering, teambuilding, kreativitet, innovation, skabende ledelse, mental træning, personlig udvikling, kunst, maleri, meditation og højere bevidsthed.

Jeg blev uddannet som lærer fra KDAS med liniefag i billedkunst og religion i en alder af 44, jeg er uddannet på Billedskolen i 1985-87, og blev anerkendt som kunstner på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1994 (KE 94) i Den Fries Udstillingsbygning, København.

”At skabe, at innovere, at lære og at huske – det kræver en åben nærhed, en kontakt til sin indre essens, en evne til at stille meninger og vaner på stand-by og lytte, mærke og undersøge, undre og udforske, eksperimentere, – finde vej mod det nye, det bedre, det mere sammenhængende og bæredygtige – en ny fremtid baseret på bedre beslutninger og resultater.
Dét er sand vækst – menneskeligt og forretningsmæssigt”. Jan Christiansen.

I mit kunstneriske virke har jeg brugt den kunstneriske skabelse som erkendelsesvej. Det går igen i mit arbejde. Om det er som underviser i mentale teknikker, geniers strategier og tænkemåder, læring og kreativitet og hjernens funktioner, eller det er workshops for ledere og medarbejdere der implementerer værdier, visioner eller strategier, er ånd og kunst nærværende.

Men også østlig filosofi og erkendelsesretninger indgår i mit arbejde og formidling gennem alle årene. I min bog ”Vejen til Skabende Ledelse” indgår alt dette repræsenteret i vismanden Mahatma Gandhi, geniet Albert Einstein og kunstneren Leonardo da Vinci. Det er ”Vejen til Skabende Ledelse”’s 3 åndelige vejledere og arketyper. De er selvfølgelig nogle af mine største helte og inspirationskilder.

Naturen indgår også i mit arbejde, som noget helligt, der skal værnes om. En hellighed lig den, det forhistoriske menneske dyrkede og udtrykte i hulemalerier og totems. En hensyntagen som modpol til det moderne menneskes rovdrift på klodens ressourcer og ødelæggelse af dyre- og planteliv til følge.

Jeg har en vision om en verden, hvor mennesker er mere bevidst skabende, lyttende og nærværende. Det skaber en samhørighed, en ro der giver mere sunde og innovative mennesker, der tænker i sammenhænge og handler mere klogt og bæredygtigt. Det er der brug for mere end nogensinde.

Og så lige mit yndlingscitat….eller ét af dem:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”
K.E. Løgstrup, Den etiske fordring.1956.

Udstillings CV
Den Fries Udstillingsbygning, KE 94
Andreano´s Art Gallery, Miami, USA
Bredgade Kunsthandel.
Galleri Blidha
Galleri Plus
Gentofte Kommune, Kildeskovhallerne.
Amtsgården i Hillerød.
Den Sociale Ankestyrelse
Kommunernes Landsforening
Deloitte & Touche
Scandlines
Nomeco
NCR Copenhagen
Hillerød Kommune
Ernst & Young
Gentofte Sygehus

Lumizon - Tænketank