Skip to main content

Masterclass i Bevidst Skabelse og Menneskets Nye Historie

Lederuddannelse og Coaching

Kategori:

Masterclass for Ledere. 5 halve mødedage hver 3 uge og 8 gratis onlinekurser.

Tænketanken Lumizon´s Masterclass i Bevidst Skabelse og Menneskets Nye Historie er nyskabende udvikling hvor du bliver mere iderige og beslutsom på det der er vigtigt.
Du øger din viden og værdi hurtigere. Du får mere kontrolleret succes og bliver bedre til at samarbejde. Du, virksomheden, teamet og den enkelte medarbejder skaber bevidst bedre resultater. Oveni det hele får du et bedre helbred, mindre sygefravær og mere energi.

Tænketanken Lumizon´s ”Masterclass i Bevidst Skabelse” er modeller, metoder og teknikker der løser 3 fundamentale årsager til, at mange virksomheder og deres ledere har Blind Spots og derfor performer dårligere end de kunne. De 3 årsager til dårlig performance er Manglende udvikling, Dårligt samarbejde, og medarbejdernes Helbredstilstand.

Manglende udvikling: at ledere ikke forstår hvordan de får de gode ideer der matcher virksomhedens udfordringer, og derfor ikke kan træffe gode nyskabende og nødvendige beslutninger der imødeser fremtidens behov.
Det betyder at virksomheden skader relationer internt og eksternt, får dårligere resultater og manglende succes.

Dårligt samarbejde: at ledere ikke er gode nok til at skabe samarbejde, fordi de har svært ved at ændre uhensigtsmæssig adfærd og dårlige vaner. Virksomhedskulturen svækkes.
Det betyder at virksomheden risikerer at tabe omsætning og går glip af afgørende ny innovation, ideer og løsninger.

Helbredstilstanden: at ledere mangler god energi og forståelse for sammenhængen mellem tænkning, adfærd, personlighed og helbred.
Det betyder at ledere udvikler sig langsommere, har dårlig udstråling, dårligt helbred og manglende overblik i forhold til de behov virksomheden faktisk har.

Bevidst Skabelses metoder, modeller og teknikker kan hjælpe dig med at performe bedre, og giver samtidig svarene på The Blind Spot, hvorfra udgår egentlig en leders tanker og handlinger, hvor er kilden til tanken?

Nemme og brugbare metoder, teknikker og indhold lige til at implementere

Du lærer det videnskabelige grundlag, metoden og værktøjerne, for at kunne ændrer tankegang og personlig virkelighed, der sammen betyder, at du bliver en bedre leder og skaber en ny og bedre virksomhedskultur.

Udbytte

Nyskabende Udvikling:
Du bliver mere iderige og beslutsom på det der er vigtigt.
Du øger din viden og værdi hurtigere.
Du får mere kontrolleret succes.
Bedre Samarbejde:
Du, virksomheden, teamet og den enkelte medarbejder skaber bevidst bedre resultater.
Sundt Helbred:
Du får et bedre helbred, mindre sygefravær og mere energi.

Fordele

Nyskabende Udvikling:
Du bliver bedre til at træffe beslutninger, der matcher nutidens udfordringer og fremtidens behov både erhvervsmæssigt og privat.
Du får en accelereret indlæringsevne.
Du bliver bedre til at forstå hvordan du får de gode ideer.

Bedre Samarbejde:
Du bliver meget bedre til at samarbejde med kollegaer.
Du bliver bedre til at ændre uhensigtsmæssig adfærd og dårlige vaner.
Virksomhedskulturen styrkes positivt.

Sundt Helbred:
Du får en forståelse af hvordan tækning påvirker helbred, overskud og energi.

Indhold

Bevidst Skabelse
Bevidst skabelse er en kombination af Teori U, Heltens Rejse og NowToDoFuture.
Indsigt og erkendelse i hvad der skaber ens verden og hvordan man skaber sit liv. Afkodning af Blind Spots, Frontforskningens resultater indenfor kvantefysik, hjerneforskning, epigenetik og visdomspraksisser. Det videnskabelige grundlag fra neurobiologi, epigenetik, hjertekoherens og kvantefysik. Øvelser for mindre stress, for mere energi, overskud og overblik.

Det følelsesmæssige & sociale håndværk
Sammenhænge mellem ledelse, hjernen og følelser. Den følelsesmæssig og sociale intelligens. Afkodning af tænkestile. Forståelse for de universelle grundværdier. Mestring af det følelsesmæssige og sociale håndværk som leder.

Teori U, Heltens rejse og NowToDoFuture
Ledelse fra fremtiden medens den opstår og skabelse af sociale, kulturelle og forretningsmæssige fornyelser. Målsætningsværktøj for implementering af virksomhedens nye fremtid
Visualisering, mental træning og vaneændring
Metoder og teknikker til visualisering og mental træning, ændring og transcendens af uønskede vaner, visualisering af indlæring, mål og planer. Forståelse af kunstens skabelsespraksis.

Videnskab, Visdom og Kunst
Geniets strategier, vismandens metoder og kunstnerens principper. Visdomspraksissers øvelser til indre opmærksomhed, nærvær og meditation. Kunstens visualiseringsværktøjer til forankring af nye vaner og adfærd.

Husk bedre & Mind Map
Hukommelsesmestres teknikker, huske knager og “søgefunktioner” huske navne, huske tal. En samlet forståelse for hvordan hukommelsen fungerer så man husker bedre

Læs hurtigere
Læse og læringsteknikker for at læse hurtigere, accelerere indlæringen og huske bedre. Læseteknikker der øger læsehastighed og forståelse.

Accelereret indlæring
Teknikker der øger indlæringen og koncentration af fagtekster.
Opgaver, refleksion og læsning af fagbøger
Imellem seminarerne er der opgaver der skal løses, det lærte skal praktiseres og indlæring af teori.

Det praktiske

Kurset kan tilpasses efter ønske.

Varighed:
5 halve kursusdage hver 3 uge og hjemmearbejde.

Format:
Oplæg, metoder, øvelser, praktiske værktøjer, gruppearbejde og workshop

Deltagere:
Enkeltforløb. 1 deltager.
Virksomhedsforløb. 20 deltagere.
Åbent forløb. 20 deltagere.

Hvor:
Enkeltforløb: Sted aftales.
Virksomhedsforløb: Sted efter virksomhedens ønske.
Pris for lokalitet og forplejning betales af virksomheden.
Åbent forløb. Kommer snart.

Pris:
Indhent pris afhængig af forløb.

I øvrigt

Profit med god samvittighed. Hvordan?

Bevidst Skabelse er en måde at praktisere Conscious Business og følelsesmæssig intelligens i ledelse.
Conscious Business er en integreret forretningsmodel for virksomhedsledere, der er opmærksomme på effekten på andre af deres adfærd, deres følelser og handlinger. De følger bevidst principper for proaktivt at tilpasse deres organisation og skabe positiv værdi for deres ansatte, forretningsinteressenter og planeten, samtidig med at de skaber en god fortjeneste både på kort og lang sigt.

“Undersøgelser viser nu, at virksomheder, der praktiserer Conscious Business, overgår det samlede marked med et forhold på 9 til 1 over en 10-årig periode, mens de skaber en masse yderligere social, følelsesmæssig, åndelig og intellektuel velstand for alle deres interessenter.” (Firms of Endearment: How World Class Companies Profit from Passion & Purpose.
Joseph Bragdon´s analyser i “Profit For Life” viser lignende resultater, at virksomheder med fokus på ”levende aktiver” har dobbelt så stort et overskud end virksomheder med fokus på ”døde aktiver”. Målt over en 10-årig periode på Standard & Poors 500 Index og Morgan Stanley Capital International World Index. Virksomheder som Toyota, Canon, Novo, Southwest Airlines, Nokia, Intel, Stora Enso, 3M, HSBC, Nucor, Swiss Re o.a. De har konstant en stærkere balance og kreditvurdering. Er mere robuste og har en længere levealder. De ledes ved ”management by mening”. Sælger via relationer. Har et stærkt netværk både internt og eksternt. Nyder større tillid fra finansielle investorer. Tiltrækker de bedste og dygtigste medarbejdere. Tiltrækker flere kunder. Har fokus på mennesker, livet og naturen.
Ligeså dokumenterer forskning, at følelsesmæssig intelligens og positive sindsstemninger i ledelse resulterer i markant bedre resultater målt på bundlinjen, medarbejdertrivsel og kundetilfredshed.
En bevidst virksomhed har et højere formål, der overskrider profitmaksimering som eneste mål. Den er fokuseret på at opfylde dette højere formål, som udvikler sig dynamisk over tid.

En bevidst virksomhed fokuseres på at levere værdi til alle dens interessenter og arbejder for at tilpasse interesserne hos kunder, medarbejdere, partnere, erhvervsdeltagere, investorer, samfundet og miljøet i videst muligt omfang. Dette er kernen i rentabel virksomhedsomdannelse og opnås på tre måder: 1) genoprette produkter og tjenester for bedst at tilpasse sig deres kundebehov, 2) omdefinere innovation og produktivitet i værdikæder, og 3) opbygge støttende industripartnere på virksomhedslokationerne.

I en bevidst virksomhed udgør ledelsen en bevidst ledelse og fremmer det i hele organisationen. Bevidste ledere fungerer som rollemodeller for virksomhedens dybere formål og dets interessenter, og fokuserer på at opfylde virksomhedens formål, levere værdi til dets interessenter snarere end på personlig gevinst.

I en bevidst virksomhed er en bevidst kultur en måde organisationen trækker vejret på, og definerer den måde, hvorpå organisationens værdier og handlinger bliver levende. Kultur skaber tilpasning og passion omkring virksomhedens dybere formål og styrker de vaner (historier, skikke, værdier, adfærd, normer, systemisk struktur og mentale modeller), der definerer en organisation.

Dagens virksomheder er ved en skillevej. Fortsætter vi som vi nu, og mister vores medarbejders engagement; vores kunders, partneres og investorers tillid? Eller sætter vi et spejl op for forretningens hjerte, flytter vores bevidsthed og etablerer en ny måde at drive forretning på, der omfatter mere end bare overskud på bundlinjen?

Virksomheder, udvikler ofte en stemning med mistillid, grådighed og et blindt fokus på at maksimere overskuddet uanset omkostningerne. Men alle virksomheder har et højere formål. Hvad hvis virksomheder kunne skifte fokus og bruge deres indflydelse til at skabe en bedre verden?

Lumizon mener, at virksomheder oprindeligt blev oprettet af mennesker for at forfølge deres lidenskaber, gøre en positiv forskel i samfundet og sikre deres levebrød. Mange virksomheder har mistet dette mål. Kortsigtet overskud (undertiden til meget høje omkostninger for medarbejdere, kunder og vores miljø) er blevet det primære fokus for mange virksomheder i dag.
Bevidst Skabelse og Conscious Business ændrer vaner, tankegang og kultur og transformere virksomheden i en positiv og fremtidssikret retning.

Hvad?

Bliv fremtidens nye bevidste leder.

Pris

Indhent pris for:

Enkelt forløb
Virksomhedsforløb
Åben kursus

Spørgsmål?

Kontakt:
Jan Christiansen
jc@janchristiansen.dk
26153190

Bestil

5 halve kursusdage hver 3 uge og 8 gratis onlinekurser.

Masterclass i Bevidst Skabelse. Menneskets nye historie.

Lumizon - Tænketank