Skip to main content

SuperLæring

Du har nu muligheden for at blive super effektiv til at læse hurtigere, accelerere din indlæring, huske det hele meget bedre med nemmere notatteknik og træne dine evner og ændre gamle vaner så du udvikler din SuperLæring.

SuperLæring består af 5 kurser:

Læs Hurtigere
Accelereret Indlæring
Mind Map
Husk Bedre
Mental Træning & Vaneændring

Læs Hurtigere

De fleste læser med den hastighed de taler, men du kan lære at flerdoble din læsehastighed og blive mere effektiv når du skal læse og lære fagtekster.

Kurset lærer dig at ændre dine gamle læse og indlæringsvaner og erstatte dem med nogle der er hurtigere og mere effektive.

Du skal bruge Takter når du øver din læsehastighed. Takterne er nederst på siden. Følg anvisningerne i kurset.

Takter

Følg anvisningerne i Læs Hurtigere

Accelereret indlæring

Kurset accelerer din indlæring og hukommelse.

Kurset er fortsættelsen af Læs hurtigere og sammen med Accelereret indlæring kan du lære at læse det dobbelte på den halve tid og samtidig kunne accelerere din indlæring.

De fleste læser med den hastighed de taler, men du kan lære at flerdoble din læsehastighed og blive mere effektiv når du skal læse og lære fagtekster.

Kurset lærer dig at ændre dine gamle læse og indlæringsvaner og erstatte dem med nogle der er hurtigere og mere effektive.

Mind Map

Mind Map kursuset lærer dig en hurtig og nem notatteknik. Du lærer en effektiv notatteknik, der fungerer på samme måde som din hukommelse.
Du lærer at bruge Mind Map til at fastholde viden, så du kan fremkalde den når du har brug for det.

Husk Bedre

I Husk bedre bliver du mere effektiv til at lærer hvad hukommelsen egentlig er og hvordan den fungerer. Du lærer at bruge hukommelsesmestrenes metoder og teknikker til at kunne huske bedre, huske navne, tal med mange cifre og meget mere.

Mental Træning og Vanedannelse

lærer dig at styre dine vaner og at ændre uhensigtsmæssige vaner til mere hensigtsmæssige og at kunne fastholde de nye og bedre vaner. Det er dine vaner og overbevisninger, der skaber din personlighed og sammen skaber de din personlige virkelighed.

Lumizon - Tænketank