Skip to main content

Mindfulness

Hvad er mindfulness og hvad kan du bruge det til?

Kategori:

Viden og erfaringer

Psykologen Jon Kabat-Sinn opfandt mindfulness ved et samarbejde med bl.a. tibitanske munke. Han målte på munkenes hjerner når de mediterede. Han udviklede mindfulness som en metode baseret på konkrete praksis uden nogen form for tro eller livsfilosofi.
Kabat_zinn opdagede at når man bringer sit sind i ro og forbliver i denne tilstand har det en gavnlig virkning på en række ting i kroppen.

Løsning

Mindfulness er en metode der er baseret på konkret praksis uden tro. Teknikken er at bringe sit sind i ro og forblive i den tilstand nogen tid. Derved opnår man en bedre helbredstilstand og er mere klar og kreativ.

Hvad kan mindfulness gøre for dig?

Personligt giver det et stort udbytte at udøve mindfulness. Bedre helbred, mere ro og mindre stress og sygdom.

Hvad kan virksomheder bruge mindfulness til?

Bedre helbred, mere ro og mindre stress og sygdom. Det kan gavne enhver virksomhed.

Hvilken betydning vil det have for det nye samfund?

Bedre helbred, mere ro og mindre stress og sygdom. Det vil spare penge i samfundet, samtidig med at velvære og samarbejde vil øges.

Har du en mindfulness praksis, eller har du tænkt dig at få én?

Lumizon - Tænketank