Skip to main content

Lumizons grundlag

Hvilken viden og erfaringer baserer Lumizon sin vision om det nye samfund sig på?

Kategori:

Grundlaget

Lumizons vision er en ny samfundsmodel hvor alle hjælpes til at udvikle sit fulde skabende potentiale, hvor nærvær, oprigtighed og tolerance er så naturligt som at være rask hele livet og alle forstår universets lovmæssighed og kan bruge det til et bedre liv.
Vi udfolder visionen i krydsfeltet mellem videnskab, visdom og kunst mod en bedre verden i en konstellation hvor vi forestiller os at udvinde ren energi, kontrollere tyngdekræften og mestre kvantebevidstheden

Vi henter vores grundlag i Videnskaben fordi den siger at Universet er energi, atomer er kvarker, der er vibrerende energifelter, hvor alt er fundamentalt forenet med hinanden via kvantefeltet som:

Kvantefysikeren John Hagelin fortæller:

Vores virkelighed er opdelt som lag. Vi oplever den fysiske verden ud fra klassisk fysik som Newton beskrev den. At alt er materie, alt er håndfast stof og adskilt fra hinanden. Men kvantefysikken opdagede at det ikke er hele sandheden. At det fysiske stof består af atomer. At atomerne består af kvarker, der er vibrerende energifelter. Energifelterne opstår af det videnskaben kalder det forenede felt. Herfra udgår der information, der vibrerer og bliver til kvarker og atomer. Der bliver til molekyler og til stof. Som vi oplever i vores vågne fysiske daglige tilværelse. Spirituelle visdomspraksisser har igennem flere tusinde år fortalt, at man via en indadrettet opmærksomhed, en meditativ praksis, synker ind i dybere og dybere bevidstheds lag, for til sidst at være ét med altet. Når man videnskabeligt måler mediterende menneskers hjernebølger, kan man se at personerne går fra vågen tilstand til drømmesøvn, Videre til dyb søvn, og til sidst til gamma tilstand. Hver tilstand har sin egen særlige hjernefrekvens målt i Hertz. Hvert niveau har sin egen særskilte kropslige funktion.

og videnskabsmanden Nassim Haramain supplerer:

Universet består af uendelig mængder af energi, der forbinder os med alt. Vi er ikke adskilte, men er forbundne. Vi kan skabe transportmidler der anvender omvendt tyngdekraft og indtage verdensrummet. I videoen fortæller Videnskabsmanden Nassim Haramain om sin teori om al tings forbundenhed. Om kvantefeltets uendelige indhold af energi. Som vi kan lære at tappe fra, så der fremover vil være ubegrænsede mængder af gratis, ren energi. Om hvordan vi kan vende tyngdekraften om og skabe transportmidler der kan føre os til Jupiter og tilbage igen på en week-end.

Vi kombinerer videnskaben med Visdommen der siger at Universet er bevidsthed, der sætter sig i bevægelse og bliver til materie, og at det er muligt via meditation og åndedrætsteknikker at opleve forening med ALT´et, som

psykologen Jon Kabat-Zin her fortæller om.

Jon Kabat-Sinn opfandt mindfulness ved et samarbejde med bl.a. tibitanske munke. Han målte på munkenes hjerner når de mediterede. Han udviklede mindfulness som en metode baseret på konkrete praksis uden nogen form for tro eller livsfilosofi. Kabat_zinn opdagede at når man bringer sit sind i ro og forbliver i denne tilstand har det en gavnlig virkning på en række ting i kroppen.

Neurologen og forfatteren Dr. Joe Dispenza uddyber og dokumenterer hvad der sker.

Hvordan vaner bliver til hvem man er. At ens personlighed skaber ens personlige virkelighed. Vil du opleve en ny virkelighed må du skabe dig en ny personlighed.
Dr. Joe viser hvordan hjernen danner forbindelser når den lærer noget nyt. Hvordan det sker fra vi fødes og lige til vi dør. At forbindelserne bliver til vaner når handlingerne gentages. At vanerne via gentagelser bliver til ens personlighed. Og hvordan vanerne, hjernens nerveforbindelser pludselig er blevet selvkørende og styrer dit liv uden at du opdager det.
Foredraget viser også hvordan vanerne kan ændres og hvordan du kan skabe dig nye vaner og en ny personlighed hvor du selv bestemmer.

Det kombineres med hvad stamcelleforskeren og biologen Bruce Lipton, der er ophavsmanden til Epigenetikken fremlægger.

Forskningen i epigenetik viser at det er omgivelserne der styrer hvilke gener der aktiveres. Bruce Lipton er tidligere stamcelle forsker. Han tog 1 celle og lod den dele sig til 40.000 celler. Så delte han dem op i 3 skåle og tilføjede 3 forskellige slags blod. Derefter udviklede den ene skåls celler sig til muskler, den 2. til blod og den 3. til knogler. Derved opdagede Lipton at det er omgivelserne der bestemmer hvilke gener der aktiveres. Betydningen af denne opdagelse er, at du selv bestemmer hvilke gener du aktiverer. Udfra det du spiser, indånder og omgiver dig med. Samt især hvordan du tænker. Negativ tænkning fører til negative kemikalier i blodet og i cellerne. Modsat fører positive tanker til hensigstmæssige kemikalier i blod og celler.

Den sidste brik i Lumizon grundlaget er denne samtale hvor Rich Roll sammen med Dean Ornish, MD & Anne Ornish der er vdensberømte, banebrydende forskere af livsstilsmedicin, fortæller hvad det betyder at leve rigtig godt.

Dean Ornish, MD & Anne Ornish:

Som pionere i den plantebaserede bevægelse, er Dr. Ornish i øjeblikket klinisk professor i medicin ved University of California, San Francisco og præsident og grundlægger af nonprofit Preventive Medicine Research Institute i Sausalito.
Uddannet og erfaren inden for livsstilsmedicin, yoga terapi, mobile applikationer og webdesign, er Anne Ornish skaberen bag Ornish Lifestyle Medicine’s digitale platform, et nyt paradigmeprogram for sundhedspleje. Dette er en samtale, ikke kun om, hvordan man skal leve godt og længe, men hvorfor det er ønskeligt.

Lumizons version

Grundlaget for Lumizons version om det nye samfund er ovenfor fremlagt med repræsentative videnskabelige data, sam uddybes og dokumenteres i de indlæg og publikationer Lumizon fremlægger.

Lumizons Mission er at bringe fortællinger fra det nye fremspirende paradigme og formidle fællesskabet mellem videnskabelige dokumentationer, spirituelle visdomspraksisser i kunstneriske udtryk for at vise at verden er fundamentalt forenet og overfladisk forskellig som grundlag for det nye samfund.

Kan du se pointen?

Lumizon - Tænketank