Skip to main content

Lumizon Masterclass

Lumizon Masterclass er 8 kurser og en bog der udvikler dit fulde skabende potentiale. Vi kurserne i Marsterclass lærer du formlen til Bevidst Skabelse og bliver en spiller i Menneskets Nye Historie. Du lærer hvordan du kan arbejde med nyskabende udvikling, bliver mere iderige og beslutsom på det der er vigtigt.
Du lærer hvordan du kan øge viden og værdi hurtigere, og derved får mere kontrolleret succes og bliver bedre til at samarbejde. Du skaber bevidst bedre resultater. Oven i det hele fortæller det historien om hvordan du får et bedre helbred, mindre sygefravær og mere energi.
En omstilling af tankegang, adfærd og levevilkår er nødvendig for at skabe nye brugbare løsninger.

De 8 kurser og bogen er:

Lumizon
Læs Hurtigere
Accelereret Indlæring
Mind Map
Husk Bedre
Mental Træning & Vaneændring
Vejen til Skabende Ledelse
Videnskab, Visdom og Kunst
Bogen: Vejen Til Skabende Ledelse

Hvad er Lumizon

Lær den naturlige lovmæssighed der styrer hele universet. Kom godt i gang med Lumizon Masterclass hvor du lære om teknikker baseret på videnskabens nye paradigme.

Supplerende
viden

Læs Hurtigere

De fleste læser med den hastighed de taler, men du kan lære at flerdoble din læsehastighed og blive mere effektiv når du skal læse og lære fagtekster.
Kurset lærer dig at ændre dine gamle læse og indlæringsvaner og erstatte dem med nogle der er hurtigere og mere effektive.
Du skal bruge Takter når du øver din læsehastighed. Takterne er nederst på siden. Følg anvisningerne i kurset.

Takter

Følg anvisningerne i Læs Hurtigere

Accelereret indlæring

Kurset accelerer din indlæring og hukommelse.
Kurset er fortsættelsen af Læs hurtigere og sammen med Accelereret indlæring kan du lære at læse det dobbelte på den halve tid og samtidig kunne accelerere din indlæring.
De fleste læser med den hastighed de taler, men du kan lære at flerdoble din læsehastighed og blive mere effektiv når du skal læse og lære fagtekster.
Kurset lærer dig at ændre dine gamle læse og indlæringsvaner og erstatte dem med nogle der er hurtigere og mere effektive.

Mind Map

Mind Map kursuset lærer dig en hurtig og nem notatteknik. Du lærer en effektiv notatteknik, der fungerer på samme måde som din hukommelse.
Du lærer at bruge Mind Map til at fastholde viden, så du kan fremkalde den når du har brug for det.

Supplerende viden

Husk Bedre

I Husk bedre bliver du mere effektiv til at lærer hvad hukommelsen egentlig er og hvordan den fungerer. Du lærer at bruge hukommelsesmestrenes metoder og teknikker til at kunne huske bedre, huske navne, tal med mange cifre og meget mere.

Supplerende viden

Mental Træning og Vanedannelse

lærer dig at styre dine vaner og at ændre uhensigtsmæssige vaner til mere hensigtsmæssige og at kunne fastholde de nye og bedre vaner. Det er dine vaner og overbevisninger, der skaber din personlighed og sammen skaber de din personlige virkelighed.

Supplerende viden

Vejen til Skabende Ledelse

Transformerer dig og din nye viden til en skabende leder

Supplerende viden

Videnskab, Visdom & Kunst

Lærer dig geniets strategier, vismandens metoder og kunstnerens 7 principper der fører dig til verdensklasse.

Supplerende viden

Bogen ” Vejen til skabende ledelse”

Bogen er en hjælp til ledere, der vil være mere bevidste i deres ledelsesstil. Den fortæller hvordan man kan træne sin opmærksomhed ved brug af videnskab, visdom og kunst. Bogen beskriver hvordan de gamle mestre Mahatma Gandhi, Albert Einstein og Leonardo da Vinci traf beslutninger der rakte langt ind i fremtiden.
Det interessante er at deres metoder og teknikker minder så meget om hinanden og at vi i dag stadig kan anvende dem. Teknikkerne bygger i stor udstrækning på evner og kompetencer vi besidder i forvejen, de skal blot aktiveres igen.
Bogen viser hvordan vi både som organisationer og som enkeltpersoner kan anvende disse teknikker til at træffe bedre beslutninger for os selv og for andre.

Supplerende viden

Lumizon - Tænketank