Skip to main content
Videnskab

Det forenede felt

Er det forenede felt og bevidsthed det samme?

Hvad betyder det for dig hvis det forenede felt og bevidsthed er det samme?
Vil det overhovedet have betydning i en almindelig hverdag?

Kategori:

Dokumentation

Kvantefysikeren John Hagelin viser i dette foredrag hvordan det forenede felt og bevidsthed er det samme. Og hvad det betyder i en almindelig hverdag for det enkelte menneske.
Vores virkelighed er opdelt som lag. Vi oplever den fysiske verden ud fra klassisk fysik som Newton beskrev den. At alt er materie, alt er håndfast stof og adskilt fra hinanden.
Men kvantefysikken opdagede at det ikke er hele sandheden. At det fysiske stof består af atomer. At atomerne består af kvarker, der er vibrerende energifelter.
Energifelterne opstår af det videnskaben kalder det forenede felt. Herfra udgår der information, der vibrerer og bliver til kvarker og atomer. Der bliver til molekyler og til stof. Som vi oplever i vores vågne fysiske daglige tilværelse.
Spirituelle visdomspraksisser har igennem flere tusinde år fortalt, at man via en indadrettet opmærksomhed, en meditativ praksis, synker ind i dybere og dybere bevidstheds lag, for til sidst at være ét med altet.
Når man videnskabeligt måler mediterende menneskers hjernebølger, kan man se at personerne går fra vågen tilstand til drømmesøvn, Videre til dyb søvn, og til sidst til gamma tilstand. Hver tilstand har sin egen særlige hjernefrekvens målt i Hertz. Hvert niveau har sin egen særskilte kropslige funktion.

Løsning

John Hagelin viser at det forenede felt og bevidsthed er det samme.
Verden og universet er kun adskilt som fysisk stof på det udadvendte vågne bevidsthedsniveau.
Når vi bevæger os indad via meditation, bevæger vi os ned i kvanteverdenen, der er fundamentalt forenet med alt andet.

Hvad kan du bruge det til?

Du kan selv opleve denne forskel ved at træne og praktisere nærvær i nuet. Meditere og skærpe din opmærksomhed på dine indre tilstande.
Der er en lang række fordele ved meditation. Vi ved at meditation bl.a. styrker immunforsvaret og reducerer stress.

Hvad kan virksomheder bruge det til?

Virksomheder kan tilbyde medarbejderne kurser i meditation og derved skabe en bedre virksomhedskultur og mindske sygefravær. Det er der mange virksomheder der allerede har opdaget.

Betydningen for det nye samfund

Lumizon ser det nye samfund hvor meditative praksisser er almindelig dagligdag for befolkningen.
Betydningen vil være mindre stress og færre konflikter, større sundhed og derved færre udgifter til sygdomsbehandling.

Hvad vil mindre stress og bedre sundhed betyde for dig?
Har du en meditativ praksis eller overvejer du at få én?

Lumizon - Tænketank