Skip to main content
Visdom

Bryd vanen om dig selv

Bryd vanen om at være dig selv og skab en ny personlighed

Hvad vil du sige til at bryde vanen om at være dig selv?
Og skabe en ny vane om hvem du vil være i stedet for?

Kategori:

Viden og erfaringer

Neurologen og forfatteren Dr. Joe Dispenza fortæller og dokumenterer hvordan vaner bliver til hvem man er. At ens personlighed skaber ens personlige virkelighed. Vil du opleve en ny virkelighed må du skabe dig en ny personlighed.

Dr. Joe viser hvordan hjernen danner forbindelser når den lærer noget nyt. Hvordan det sker fra vi fødes og lige til vi dør. At forbindelserne bliver til vaner når handlingerne gentages. At vanerne via gentagelser bliver til ens personlighed. Og hvordan vanerne, hjernens nerveforbindelser pludselig er blevet selvkørende og styrer dit liv uden at du opdager det.

Foredraget viser også hvordan vanerne kan ændres og hvordan du kan skabe dig nye vaner og en ny personlighed hvor du selv bestemmer.

Løsning

Ved at tænke, visualisere og handle på nye måder, der er i overensstemmelse med det du vil, ændrer du dine vaner og skaber en ny personlighed. Derved skaber du også en ny personlig virkelighed.

Hvad kan du bruge det til?

Hvis du vil ændre på dit liv skal du tænke og handle på nye måder. Det vil slette uhensigtsmæssige vaner i din hjerne og skabe ny nerveforbindelser og nye vaner. Ved gentagelser bliver de nye vaner din nye personlighed.

Hvad kan virksomheder bruge det til?

Virksomheder kan via nye procedurer og måder at producere og samarbejde i virksomhedn, skabe nye vaner der er mere hensigtsmæssige en de gamle. Ved at være bevidst om hvad der er ønskeligt og hvor man vil hen skabes nye nerveforbindelser i medarbejderne.

Hvilken betydning vil det have i det nye samfund?

Vi skaber vores samfund ud fra den viden og måde vi handler på. Hvis vi gentager det vi gjorde i går får vi mere af det samme. Et nyt samfund skal baseres på bevidste handlinger og viden der skaber hensigtsmæssig ny adfærd.

Hvem vil du gerne være og
hvad vil du gerne opnå?

Lumizon - Tænketank