Skip to main content

Inspirationsforedrag:

Menneskets nye historie

Kategori:

2 timers inspirationsforedrag

Måske ved du allerede, at din personlighed skaber din personlige virkelighed?. At de nuværende udfordringer kun kan løses med en ny og bedre tankegang, end den gamle der har skabt problemerne? En omstilling af tankegang, adfærd og levevilkår er nødvendig for at skabe brugbare nye løsninger og bevare livet på jorden.

På dette foredrag hører du og dine kollegaer om videngrundlaget, der ligger til grund for Lumizons trancenderings model, metode og værktøjer til forandring af vaner, adfærd og virksomhedskultur mod en bedre fremtid.

Nemme og brugbare metoder og teknikker til at implementere i en almindelig hverdag.

Du og dine kollegaer hører om det videnskabelige grundlag, metoden og værktøjerne, for at kunne ændrer tankegang og personlig virkelighed, der sammen skaber en ny og bedre virksomhedskultur.

Udbytte

Du og dine kollegaer hører om hvordan I:

 • Bliver opgraderet til den nye fremtid som allerede er begyndt at ankomme.
  Får en gennemprøvet metode til at skabe effektive forandringer og vaneændringer.
 • Lærer nytænkning og fremtidssikrede indsigter fra frontforskningen for øget kreativitet.
 • Får mere energi og overskud og skærper sammenhængstænkning og iderigdommen.
 • Får en metode til at motivere Jer mod nye udfordringer og forandringer.
 • Øger indlæringen af nye kompetencer der er baseret på hjerneforskning, epigenetik og kvantefysik.
 • Får tilført nye samarbejdsformer, metoder og værktøjer der generelt styrker samarbejdet og arbejdsglæden.
 • Får forbedret sundheden, øget livskvaliteten, samt værktøjerne til mindre stress og sygefravær.

Indhold

 • Lumizon metoden, der er en kombination af Teori U, Heltens Rejse og NowToDoFuture.
 • Det videnskabelige grundlag fra neurobiologi, epigenetik, hjertekoherens og kvantefysik.
 • Visdomspraksissers øvelser til indre opmærksomhed, nærvær og meditation.
 • Teknikker til visualisering, mental træning og transcendens af uønskede vaner og adfærd.
 • Kunstens visualiseringsværktøjer til forankring af nye vaner og adfærd.
 • Målsætningsværktøj for implementering af virksomhedens nye fremtid.
 • Øvelser for mindre stress, for mere energi, overskud og overblik.

Det praktiske

Varighed:
2 timer. Kan efter aftale forlænges til et halvdages seminar med øvelser og gruppearbejde.

Deltagere:
Ubegrænset

Hvor:
Efter virksomhedens ønske. Pris for lokalitet og forplejning betales af virksomheden.

Pris:
Kr. 8.500,- ex. moms.

Kan efter aftale forlænges til et halvdages seminar:

Varighed:
4 timer. Oplæg, metoder, øvelser, praktiske værktøjer, gruppearbejde.

Deltagere:
50 personer. Ved flere deltagere indhent særskilt tilbud

Hvor:
Efter virksomhedens ønske. Pris for lokalitet og forplejning betales af virksomheden.

Pris:
Kr. 12.000,- ex. moms. Inklusiv materialer

I øvrigt

I får svarerne på:
Hvad er menneskets nye historie?. Hvordan forenes kvantefysik, hjerneforskning med visdomspraktik og kunst?. Hvilken betydning har mine overbevisninger for mit helbred?. Hvilke arbejds- og sundhedsmæssige fordele giver det at vende opmærksomheden indad?. Hvad er det næste trin i evolutionen og hvordan hænger det sammen med ledelsesværktøjer og nye sociale teknologier?. Hvordan kan det omsættes til brugbar praksis i en almindelig hverdag?. Hvorfor giver det større livskvalitet for mig selv, min familie, virksomhed og for samfundet?

I hører om:
At praktisere indre opmærksomhed og meditative praksisser. At samarbejde på en ny, kreativ, dynamisk og sammenhængende måde. At skabe ny tænkning, udvikling og bedre samarbejde og at balancere din sundhed på et dybere plan. At skabe åndelige, kulturelle og sociale fornyelser til gavn for alle.

Foredraget inspirerer dig og dine kollegaer til:
Nye innovationer, udvikling og bedre samarbejde i teamene. Opløst gamle uhensigtsmæssige mønstre og erstattet dem med ny dynamiske handlemåder. Skabt de nye løsning, virksomheden ønsker kulturelt og socialt for en fremtidssikret virksomhed.

Menneskets Nye Historie er en fusion af videnskabens frontforskning og erfaringer fra visdomspraksisser. Kvantefysikken viser at universet fundamentalt er forenet og overfladisk forskelligt, hvilket er det samme som spirituelle praksisser har sagt i 4.000 år. Nyere hjerneforskning om hjernens plasticitet har dokumenteret at vi kan erkende og opleve universets naturlige lovmæssighed via meditation og derved blive bevidste om hvordan vores overbevisninger og tanker skaber vores liv. Det hele samles i en nyskabende ledelsesmetode baseret på Heltens Rejse, Teori U og NowToDuFuture. Samlet en kraftfuld cocktail der positivt kan transformere dig og din virksomhed.

Hvad?

2 Timers inspirationsforedrag med nemme og brugbare metoder og teknikker til at implementere i en almindelig hverdag.

Priser fra

Kr. 8.500,- ex. moms.

Spørgsmål?

Kontakt:
Jan Christiansen
jc@janchristiansen.dk
26153190

Bestil

Inspirationsforedrag:

Menneskets nye historie

Lumizon - Tænketank